لحظاتی برای فرزندم
سوالات مفهوم کسر و مقایسه کسرها در سوم دبستان

  مسئله های زیر را حل کنید

1 ) 40 متر سیم برق خریدیم خمس آن را برای سیم کشی بریدیم . چند متر سیم بریدیم ؟ چند متر سیم باقی مانده است ؟


2 ) در یک جعبه 28 مهره سیاه و سفید وجود دارد . اگر ربع این مهره ها سفید باشد، چند مهره سفید داریم ؟ چند مهره سیاه داریم ؟


3 )  امیر 50 گردو دارد و خمس آن را به خواهرش می دهد، چند گردو برایش باقی می ماند ؟


4 )  گلفروشی 21 شاخه گل دارد، او ثلث آنها را فروخته است ، او چند گل فروخت ؟ او چند گل دیگر در مغازه اش دارد ؟


5 )  در یک جعبه  35  سیب داریم اگر خمس آنها خراب باشد ، چند عدد سیب سالم داریم ؟6 )  در بشقابی 5 موز قرار داشت 3 تا از موزها خورده شد، چه کسری از موزها خورده شده است ؟  چه کسری از موزها خورده نشده است ؟

 

7 )  خمس یک کتاب 30 صفحه ای چقدر می شود ؟

 

8 )  کلاس پنجم دبستانی 28 دانش آموز دارد اگر ربع دانش آموزان غیبت کنند چند نفر در کلاس حاضر هستند ؟

 

9 )  خمس محیط مربعی 6 سانتیمتر است. محیط مربع چند سانتیمتر است ؟

 

10 )  ربع قطر دایره ای 2 سانتیمتر است . شعاع این دایره چقدر است ؟

 

 

11 )  علی 32 گلدان دارد . او ربع آنها را رنگ کرده است . او چند گلدان را رنگ کرده است ؟

  

12 )  کتاب سارا 24 صفحه دارد. اگر او ثلث کتاب را خوانده باشد ، چند صفحه دیگر از کتاب باقی مانده است و او باید بخواند ؟

 

13 )  دو هفتم از شکلی رنگ شده است ، چه کسری از شکل رنگ نشده است ؟

  

14 )  از 9 عدد خیار که در بشقاب بود 4 عدد خورده شد. چه کسری از خیار خورده شده است 

 

15 )  خمس قطر دایره ای 3 سانتیمتر است شعاع این دایره چند سانتیمتر است ؟

  

 سوال های تستی

 

 1 ) نصف و ثلث عدد 18 به ترتیب چه عددهایی هستند؟

الف) 9 و 3                                        ج  ) 9 و 6

ب  ) 2 و 6                                        د  ) 2  و 3

 

 2) چه کسری از شکل پایین صفحه  183کتاب ریاضی سبز رنگ است ؟    

الف)   دو ششم          ب  )   شش دوم       ج  )  دو دوم        د  ) هیچکدام   

                        

  3) کدام مورد زیر نشانه  خمس 5است؟

الف)  5            ب  ) 1             ج  )   25           د  ) دو مورد الف و ب

 

4) نیما 8 سال دارد . سن او ربع سن مادرش است . مادر نیما چند سال دارد ؟

 

الف) 40 سال                              ج  ) 28 سال

ب  ) 32 سال                               د  ) 18 سال

 

 5) آریا دو دوست دارد می خواهد گردوهایش را  بین خودشان بطور مساوی تقسیم کند. به هر کدام چه کسری از گردو ها می رسد ؟

الف)   ربع       ب  )    امکان ندارد             ج  ) ثلث             د  ) دو مورد الف و ج

 

6) یک روز چه کثری ازماه فروردین است ؟

الف)   ثلث      ب  )   یک سی ام ربع      ج  )    یک سی و یکم      د  ) هیچکدام

 

7) یک ربع ساعت چه کسری از ساعت است ؟

الف)  ثلث        ب  )   خمس              ج  )   ربع           د  )هیچکدام

 

 8) هر 4 قسمت چیز ی را ........ آن چیز می گویند؟

الف) نصف                                       ج  ) خمس

ب  ) ربع                                          د  ) ثلث

 

9) پولی 8 تومان است تمام پول چند تومان است ؟

الف) 80 تومان                                        ج  ) 64 تومان

ب  ) 1 تومان                                          د  ) 56 تومان

مفهوم كسر و مقايسه كسرها

  كارهاي عملي

        


 

1)  كسرهاي زير را رنگ كنيد ؟ بعد به سوالهاي زير جواب دهيد ؟

 

    

 

   

 

  

 

  

 

الف) كدام كسر از همه بزرگتر است ؟       

ب  ) كدام كسر از همه كوچكتر است ؟  

ج  )  علامت بزرگتر و كوچكتر بگذاريد

 

 

 

د  ) چه نتيجه اي از حل اين سوال گرفته ايد؟

 

 

2)  چه كسري از هر شكل سياه شده است ؟

چه كسري از هر شكل سفيد است ؟

 

                    

 

 

                      

 

 

                                         

 

 

 

                   

                   

3)  يك كيك بين 4 نفر به صورت زير تقسيم شده است آيا سهم آنها مساوي است ؟ مي توانيم  بگوييم كه به هر كدام كيك رسيده است ؟

 

 

                   

4)  براي هر كدام از اين شكل ها يك كسر بنويسيد و بگوئيد كدام كسر بزرگتر است ؟  

 

        

 

                   

5)  با رسم شكلي نشان دهيد كه است ؟

 

 

 

6)  در هر شكل به اندازه كسر داده شده ، آن شكل را رنگ كنيد ؟

                           

 

                          

 

 

                        

 

 

 

                        

 

 

 

نويسنده : تاريخ : جمعه بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ ساعت : 12:4 |


:: طراحي قالب : قالبفا ::